Witamy na naszej stronie

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie:

Technikum im. Augustyna Szpręgi

Zasadnicza Szkoła Zawodowa im. Augustyna Szpręgi


Szkolnictwo zawodowe w Czersku ma tradycję sięgającą czasów sprzed I wojny światowej.  Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie jest bezpośrednim spadkobiercą tych bogatych tradycji szkolnictwa zawodowego w Czersku. Dziś kształcimy uczniów we wszystkich zawodach w Zasadniczej Szkole Zawodowej im. Augustyna Szpręgi, oraz techników informatyków , techników ekonomistów i techników handlowców w Technikum im. Augustyna Szpręgi.


AKTUALNOŚCI:

 
Projekty EFS oknem na świat chojnickiego szkolnictwa zawodowego

Dzięki uczestnictwu szkół zawodowych powiatu chojnickiego w projekcie strukturalnym  „Pomorskie – dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie, a wyzwania rynku pracy”, który realizowany jest od września 2011 r. przez Departament Edukacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku,  sukcesywnie podnosi się ich jakość kształcenia zawodowego. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego  i  częściowo ze środków własnych powiatu. W ramach projektu szkoły zawodowe zostały doposażone w pomoce dydaktyczne wartości kilkudziesięciu tysięcy złotych każda, a uczniowie  tych szkół uczestniczyli w dodatkowych zajęciach z języków obcych zawodowych i doradztwa zawodowego oraz zdobyli dodatkowe kwalifikacje zawodowe na kursach spawania, operatora wózków widłowych, wizażu, prawa jazdy kat. B i wielu innych, w całości sfinansowanych w ramach projektu. Jedną z ciekawych form podnoszenia świadomości zawodowej uczestników projektu są wyjazdy studyjne do nowoczesnych, wzorcowych zakładów pracy, dzięki którym młodzież może bezpośrednio poznać proces technologiczny wytwarzania atrakcyjnych na współczesnym rynku wyrobów przy wykorzystaniu najnowocześniejszych aktualnie maszyn i urządzeń czy też poznać sposób funkcjonowania firm handlowych w warunkach niezwykle wymagającej gospodarki rynkowej.

W ramach tych wyjazdów studyjnych uczniowie szkół zawodowych powiatu chojnickiego  odwiedzili Zakłady Porcelany Stołowej LUBIANA w Łubianie, Centrum Handlowe AUCHAN w Gdańsku czy Solaris Bus & Coach S.A. w Bolechowie pod Poznaniiem. W br. z inicjatywy koordynatora powiatowego projektu pani Marii Wróblewskiej  został zgłoszony pomysł zagranicznego wyjazdu studyjnego międzyszkolnego do firmy „MROWIEC Fenster – Turen – Wintergarten GmbH” w Niemczech, z którą od dwóch lat współpracuje Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Malachinie. Pomysł zyskał przychylność Departamentu Edukacji i Sportu UM w Gdańsku i po opracowaniu szczegółowego planu wyjazdu przez koordynatora szkolnego projektu z ZSP w Malachinie pana Waldemara Czapiewskiego we współpracy z panem Szymonem Skurą z UM w Gdańsku został ogłoszony przetarg na jego realizację. Przetarg został pomyślnie rozstrzygnięty pod koniec marca br. I dzięki temu w dniach 14 – 16 kwietnia 2014 r. dwudziestu czterech stolarzy i dwudziestu techników informatyków z ZSP w Malachinie, ZSP w Brusach i ZSP Nr 2 w Chojnicach miało  wyjątkową okazję zobaczyć jak produkuje się okna, drzwi i elementy zabudowy tzw ogrodów zimowych w niemieckim nowoczesnym zakładzie branży drzewnej wyposażonym w najnowsze obrabiarki CNC i zwracającym dużą uwagę na ekologię.