Rozkłady materiału

ROZKŁADY MATERIAŁÓW NAUCZANIA

KS. ARIEL JANUSZEWSKI

Plan edukacji religijnej I klasa szkoły zawodowej
Plan edukacji religijnej II klasa szkoły zawodowej
Plan edukacji religijnej III klasa szkoły zawodowej
Plan edukacji religijnej I klasa technikum
Plan edukacji religijnej II klasa technikum


KS. ARKADIUSZ GUZ

Plan edukacji religijnej I klasa szkoły zawodowej
Plan edukacji religijnej II klasa szkoły zawodowej
Plan edukacji religijnej III klasa szkoły zawodowej


MARIUSZ POKRZYWINSKI

Systemy operacyjne TI- E12
Pracownia systemów operacyjnych TI- E12
Diagnoza i naprawa urządzeń komputerowych TI- E12
Sieci komputerowe TI- E13
Pracownia lokalnych sieci komputerowych TI- E13
Urządzenia techniki komputerowej kl 4TI
Systemy operacyjne i sieci komputerowe kl 4TI


DOROTA THIEDE

Informatyka - ZSZ i TI

Aplikacje internetowe - kl IV TI
Aplikacje internetowe - kl III TI E.14

Pracownia aplikacji internetowych - klasa III TI E.14


WIESŁAW BRZEZIŃSKI

Informatyka - klasa I
Podstawy konstrukcji maszyn kl 1 ZSZ- mechanik wraz z PSO
TWEMUiN kl 2 ZSZ
Technologia mechaniczna kl 1 ZSZ


MAGDALENA KUCHARSKA

Język polski dla klasy 2 technikum
Język polski dla klasy 3 technikum
Język polski dla klasy 4 technikum
Język polski dla klasy 1 ZSZ
Język polski dla klasy 2 ZSZ
Wiedza o kulturze dla klasy 1 technikum


ELWIRA BIESZKE

Elementy prawa – TH
Podstawy prawa – TE


WIESŁAW BŁACH

Rozkład materiału z historii i WOS dla klas ponadgimnazjalnych
Program nauczania historii i WOS dla klas specjalnych


ZBIGNIEW MANIA

Przepisy ruchu drogowego Kl. I B
Przepisy ruchu drogowego Kl. II B


IWONA NAKIELSKA

Zbiorczy rozkład materiału z j. niemieckiego


BARTOSZ JABŁONECKI

Matematyka - ZSZ
Fizyka i astronomia dla  technikum
Fizyka dla klas ZSZ
Godzina wychowawcza dla  technikum
Godzina wychowawcza dla ZSZ
Programowanie strukturalne i obiektowe - kl 1TI
Podstawy programowania kl 2 TI


JOANNA JASIŃSKA

Chemia w klasie 1 technikum
Chemia w klasie 3 technikum
Chemia w klasie 1 uzupełniające LO
Chemia w klasie 1 ZSZ
Towaroznawstwo w klasie 1 ZSZ
Towaroznawstwo w klasie 2 ZSZ
Wymagania na poszczególne oceny


JOANNA CZARTOWSKA

Rachunkowość - technik ekonomista
Rachunkowość handlowa - technik handlowiec


TOMASZ ROLBIECKI


JUSTYNA ROKITA


JANUSZ SĘKOWSKI


DARIUSZ OSSOWSKI

Godzina wychowawcza
SKS - siatkówka


MARCIN CZAPIEWSKI


ELŻBIETA GORNOWICZ

Geografia dla klasy 1 ZSZ
Geografia dla klasy 2 ZSZ
Geografia dla klasy 1 technikum
Geografia dla klasy 2 technikum
Geografia dla klasy 3 technikum


DANUTA SĘKOWSKA

Godzina wychowawcza kl 1TEI
Matematyka kl 1 technikum
Matematyka kl 2 technikum
Matematyka kl 3 technikum
Matematyka kl 4 technikum
Zajęcia rewalidacyjne kl 3e


EWA BLOCH

Godziny wychowawcze
Język polski - klasa I ZSZ
Język polski - klasa III ZSZ

 


KS. WIESŁAW SZUCA

Religia dla kl 1 ZSZ
Religia dla kl 2 ZSZ
Religia dla kl 3 ZSZ
Religia dla kl 3 technikum


MARIUSZ JAŻDŻEWSKI

Technologia mechaniczna kl 1 ZSZ
Technologia mechaniczna kl 2 ZSZ
Diagnostyka samoch. kl 1 ZSZ
Diagnostyka samoch. kl 2 ZSZ
OiZ P samoch. kl 1 ZSZ
OiZ P samoch. kl 2 ZSZ
Budowa i naprawa samoch. kl 1 ZSZ
Budowa i naprawa samoch. kl 2 ZSZ
TNEMUiN kl 1 ZSZ
PKMIM kl 1 ZSZ
TNEMU kl 2 ZSZ
Elektrotech. i el. samoch. kl 2 ZSZ
Technol. z mater. kl 2 ZSZ
PKMiM kl 2 ZSZ
Ekspl. poj. samoch. kl 3 ZSZ
Prac. elektrotech. i el. samioch kl 3 ZSZ
Godzina z wychowawcą kl 1 ZSZ


BEATA ŁOBOCKA

Geografia dla klasy 1 ZSZ
Maszyny i narzędzia dla ZSZ
Technologia i materiałoznawstwo dla kl 3 ZSZ
Rysunek techniczny dla ZSZ
Technologia wyrobów stolarskich dla kl 1 ZSZ
Zajęcia rewalidacyjne dla kl 2e
Godzina wychowawcza dla kl 2e


MIROSŁAWA LOREK-CZAPIEWSKA

Język polski dla ZSZ - klasa 1 i 2
Język polski dla ZSZ - klasa 3
Język polski dla ZSZ Specjalnej - klasa 3
Język polski dla technikum - klasa 3
PSO z języka polskiego dla ZSZ
PSO z języka polskiego dla ZSZ Specjalnej
PSO z języka polskiego dla technikum


IWONA CHMIELEWSKA

Godziny wychowawcze
Język polski klasa II ZSZ
Język polski klasa III ZSZ
Język polski klasa IV technikum


KRZYSZTOF SMAGLINSKI

Edukacja dla bezpieczeństwa dla kl 1 ZSZ i TECH
Przysposobienie obronne dla kl 2
Pracownia ekonomiczna TE
Pracownia ekonomiczno informatyczna 3 i 4TE


DOROTA BORZYSZKOWSKA

Język angielski kl I technikum
Język angielski kl II technikum
Język angielski kl III technikum
Język angielski kl IV technikum
Język angielski w gastronomii
Język angielski w działalności handlowej


RENATA JAWORSKA

Rozkład tematów - godziny zajęć wychowawczych dla II klasy Zasadniczej Szkoły Zawodowej
Rozkład materiału - marketing - kl. I TE
Rozkład materiału - badania marketingowe - kl. II TE
Rozkład materiału - podstawy ekonomii - kl. I TE
Rozkład materiału - podstawy przedsiębiorczości - kl. II TE
Rozkład materiału - podstawy przedsiębiorczości - kl. III ZSZ
Rozkład materiału - podstawy przedsiębiorczości - kl. IV TE
Rozkład materiału - statystyka - kl. I TE
Rozkład materiału - przedsiębiorca w handlu - sprzedawca


PIOTR BOROWIEC

Język angielski kl 3 technikum
Język angielski gr. początkująca kl 1 TEI
Język angielski rozszerzony kl 1 i 2 technikum
Język angielski zawodowy TE
Język angielski zawodowy TH
Język angielski zawodowy TI
Rozkład materiału dla klasy 4TH/4TEI
Rozkład materiału dla zawodu ślusarz


PIOTR KOSOBUCKI

Język niemiecki


KAZIMIERZ BIESZKE

OITS kl 1 i 2 ZSZ
Ekonom. przeds. kl 1 i 2 TE
Analiza ekonom. kl 2 TE
Org. sprzed. kl 1 ZSZ
Ekonom. kl 3 i 4 TE
Spec. ekonom. kl 4 TE


WALDEMAR CZAPIEWSKI

Matematyka ZSZ
Informatyka
Urządzenia techniki komputerowej


 

GABRIELA WRYCZA

Rozkłady wszystkie


 

PIOTR SZYNWELSKI

WIZB w gastr. kl 1 ZSZ
WIZB w gastr. kl 2 ZSZ
Technol. gastronom. kl 1 ZSZ
Technol. gastronom. kl 2 ZSZ